Diskmaskinen

| Allmänt
Hej  min vän, vad gör du?!?! Ja okej du sover det tänkte jag också göra men se nej de tyckte inte John Blund.
Han hoppade över mig idag.
 
Jag ligger och lyssnar på diskmaskinen jag. Det skäller en massa blir nästan lite kissig ....
 
Kan ni fatta sista dagen i Oktober och det är 10 grader ute nu.
Jag var ute med hundarna i bara kofta inga problem.
Snart November och vinter månad.
Tror ni snön och minus graderna kommer? 
 
Nä slut svamlat. Susanne gott!
 
 


Kommentera inlägget | 0 kommentarerBodywrap + 72h + magsjuka

| Allmänt
Såklart skillnad med fusk I form av magsjuka MEN jag ser även skillnad på huden. Ser bättre ut mer lyster och upptrampad.  Kan ju bara tänka mig vad denna göra om mag gjorde om den några gånger.
Min tanke snygg hud spänst och lyster! 
 
Jag skulle ju mäta mig mer MEN någon har ätit upp mitt måttband.
Jag får väl köpa mig ett nytt när ork finnes.
 
Ja jag vet jag ser gravid ut men nej bara smått utsänd och lite uppblåst. Jag går nämligen ALLTID själv och drar in magen och det har jag alltid gjort. Varför ja bra fråga jag ser smalare ut 😂
 
God natt sov gott! 


Kommentera inlägget | 0 kommentarerTrisomi 18 del 2

| Milo
Trisomi 18-syndromet förekommer vid cirka 60 graviditeter per år i Sverige och upptäcks ofta vid ultraljudsundersökning på grund av missbildningar och tillväxthämning. De svåra skadorna hos fostret gör att graviditeten ofta leder till missfall eller avbryts. Därför föds bara mellan 7 och 10 barn per år med trisomi 18-syndromet. Det är dubbelt så vanligt hos flickor som hos pojkar.
 

Trisomi 18-syndromet är inte ärftligt. I samtliga fall har föräldrarna ett normalt antal kromosomer. Risken för att fler barn med samma avvikelse ska födas i familjen är därför liten men någon procent högre än för kvinnor som inte fött barn med en kromosomavvikelse. För kvinnor som var yngre än 35 år när de väntade ett barn med trisomi 18 är upprepningsrisken något högre. Liksom vid andra trisomier, till exempel Downs syndrom (trisomi 21), stiger risken att föda barn med trisomi 18-syndromet med ökande ålder hos modern.

 Botemedel?

Det finns ingen botande behandling, men åtskilligt kan göras för att stödja och så mycket som möjligt kompensera för funktionsnedsättningarna. Barn med trisomi 18-syndromet behöver sjukhusvård under nyföddhetsperioden och måste för det mesta sondmatas under de första levnadsmånaderna. Tillväxten bör följas noga. Oftast krävs hjälp av en logoped och/eller dietist vid barnklinik eller habilitering för att få igång matningsrutiner och därmed bättre tillväxt.

Under spädbarnsperioden bör hjärtat undersökas av en barnkardiolog, som sedan avgör den fortsatta behandlingen av ett eventuellt hjärtfel. De barn som har hjärtfel behöver fortlöpande följas upp. En japansk studie har visat att intensiv hjärtövervakning förlänger överlevnaden betydligt hos barn med medfött hjärtfel och trisomi 18-syndromet.

Undersökning av njurar och hjärna bör också göras tidigt, eftersom det finns en ökad risk för missbildningar. Efter tre års ålder bör regelbundna ultraljudsundersökningar av njurarna göras för att tidigt upptäcka eventuella njurtumörer.

Eftersom det är vanligt med infektioner rekommenderas frikostighet vad gäller antibiotikabehandling. Förebyggande långtidsbehandling med lågdos av antibiotika kan i vissa fall prövas.

Bedömning och uppföljning av en barnortoped behövs om barnet har led- eller ryggproblem.

Utöver tidig kontakt med olika andra specialister behöver barnet och familjen tidiga habiliteringsinsatser. I ett habiliteringsteam ingår yrkeskategorier som har särskild kunskap om funktionsnedsättningar och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Stöd och behandling sker inom det medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska området. Insatserna består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd. De omfattar också information om det samhällsstöd som finns att få samt råd inför anpassning av bostaden och andra miljöer som barnet vistas i. Förutom barnet/den unge får även föräldrar och syskon stöd. Familjen kan också ha behov av hjälp med samordningen av olika insatser.

Insatser för att stimulera språkutveckling och kommunikation behövs. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) erbjuds tidigt.

Rörelseträning i olika former behövs för välbefinnandet och för att motverka felställningar.

Det är viktigt att hela familjens behov av psykologiskt och socialt stöd tillgodoses. Föräldrarnas behov av fortlöpande psykologiskt stöd bör tillgodoses och vid behov fortsätta även efter att barnet avlidit.

De få personer med trisomi 18-syndromet som uppnår vuxen ålder behöver fortsatta, individuellt utformade, habiliteringsinsatser.

 

Denna biten gör mig så fruktansvärt ledsen då man sa till oss att Trisomi 18 är en obotlig sjukdom och därför gav man inga livsuppehållande mediciner eller hjälpmedel. Utan bara smärtlindring.....

Man menade att det fanns ingen ny forskning som visar på att något "hjälper".

Nä men man får väl se individens behov och gör bedömningar därav....

 

Tänk om man kunde göra mer forskning se bara så långt man kommit med cancern den var obotlig förr....

 

7-10 barn är kanske inte många men det är barn och det är någons barn....

Varför får vissa leka gud och bestämma vem som får leva och inte!

 Milo
<3 <3 <3
 

 Kommentera inlägget | 0 kommentarer